วิธีการเลี้ยงปูนา แบบง่ายๆสบายรายได้ดี

วิธีการเลี้ยงปูนาในบ่อปูน หรือเลี้ยงปูนาในบ่อดิน สำหรับการเตรียมบ่อเลี้ยงปูนาในบ่อดินหากท่านใดมีบ่อเก่าที่เคยใช้งานมาก่อนแล้วเช่นเคย