The Star ค้นฟ้าคว้าดาว2022 Ep.5 วันที่ 20 พ.ย. 65 ตอนที่ 5

The Star2022 Ep.5 การช่วงชิงตำแหน่ง 8 คนสุดท้าย The Star 2022 กำลังจะเริ่มต้นขึ้น กับการคัดเลือกสุดเข้มข้น ใครจะได้เป็น 8 คนสุดท้าย