เกาะติด โตโน่ ภาคิน หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ ว่ายข้ามโขง

ภารกิจ หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ ว่ายน้ำข้ามโขง ขณะนี้ โตโน่ ถึงจะเหนื่อย แต่ก็ไม่ท้อ และยังยิ้มได้ ยอดเงินบริจาคตอนนี้ ทะลุ 60 กว่า ล้านบาท