งานบุญมหาชาติ บุญผะเหวด อำเภอศรีสงคราม ประจำปี 2566

งานบุญมหาชาติ อำเภอศรีสงคราม บุญผะเหวด ปี 2566 วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2566 โดย เมื่อเวลา 09.00 น. ได้ทำพิธี แห่พระอุปคุต