เกษตรแบบผสมผสาน

54

โดยส่วนตัวผู้เขียนชอบชีวิตของชาวไร่ชาวสวนมาตั้งแต่เด็กๆ ชอบที่ได้อยู่กับธรรมชาติ ตื่นเช้ามาชื่นชมกับผลิตผลที่ตนได้สร้างขึ้นด้วยสองมือ และเชื่อว่าใครๆหลายคนคงจะมีความรู้สึกเหมือนกันว่า ในชีวิตวัยเกษียณหรือบั้นปลายชีวิตอยากไปอยู่ในไร่ในสวนอยู่กับธรรมชาติ

แต่มันคงจะดีไม่น้อยถ้าเราได้ไปอยู่ดื่มด่ำกับธรรมชาติในวัยที่เราพร้อมที่จะสร้างครวามสุขไว้หล่อเลี้ยงหัวใจร่างกายก่อนวัยเกษียณอยู่แบบพอเพียงและอยู่แบบเพียงพอไม่ต้องดิ้นรน บ้านน้อยดอทคอมวันนี้จะมากล่าวถึงความหมายของการทำการเกษตรแบบผสมผสานให้ผู้อ่านได้ติดตามกันน่ะครับ

เกษตรผสมผสาน

การเกษตรแบบผสมผสาน : (Integrated Farming System) ความหมายคือ การทำการเกษตรหลายๆอย่างอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ให้สัมพันธ์กัน เกื้อกูลกัน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทั้งพืชและสัตว์  เป็นความลงตัวของการทำการเกษตรแบบนี้ จะสามารถพึ่งพากันเองโดยธรรมชาติ

ยกตัวอย่างเช่น เลี้ยงวัวก็ได้ขี้วัว ใส่พืชผักและ ต้นไม้ภายในสวน เลี้ยงไก่ก็ได้ขี้ไก่ ใช้ทำเป็นปุ๋ยได้เช่นกัน เศษผักที่เหลือจากการประกอบอาหาร ก็เอามาทำเป็นอาหาร ให้หมู,ไก่,ปลา,วัว กินได้ เป็นต้น ทุกวันนี้ การทำการเกษตรของชาวไร่ชาวสวน จะทำเป็นแบบ เกษตรผสมผสานกันเกือบทุกท้องที่ เพราะ นอกจากประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ผลผลิตที่ได้รับจะเพิ่มมากขึ้น และทำให้สิ่งแวดล้อมภายในสวนมีระบบนิเวศที่ดีขึ้นตามมา 

การเกษตรแบบผสมผสาน จึงเกิดประโยชน์และผลตอบแทน ทั้ง ตัวเกษตรกรเอง, สิ่งแวดล้อม, ทรัพยากรในสวน , การเกษตรแบบผสมผสาน เป็นการจัดระบบ การหมุนเวียน ของทรัพยากร ภายใต้พิ้นที่ผลิดให้ได้ผลผลิต ออกมาให้ได้มากที่สุด และลดค่าใช้จ่ายได้เพิ่มมากขึ้น

การเกษตรแบบผสมผสาน เป็นการทำการเกษตร ตามรอยพระราชดำริ ของพ่อหลวงของเรา คือ “เศรษฐกิจพอเพียง” อย่างลงตัว คนได้ทำมาหากินในถิ่นฐานตัวเอง ไม่ต้องจากครอบครัวเพื่อหางานทำ สามารถมีอาชีพ สร้างรายได้ เลี้ยงตัวเองและครอบครัว สัตว์และพืช พืชและพืช ต่างหมุนเวียนเป็นระบบผสานกันให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

การทำการเกษตรแบบผสมผสาน คือบทสรุปของการใช้ชีวิตแบบเกษตรอย่างพอเพียง แล้วจะนำไปสู่การเกษตรแบบยั่งยืน และดำรงชีวิตอย่างเพียงพอ วันนี้บ้านน้อยดอทคอมก็อยากให้ผู้อ่านทุกท่านที่รักธรรมชาติ และต้องการที่จะใช้ชิวิตแบบพอเพียงและเพียงพอได้มีโอกาศสัมผัสกับธรรมชาติ ที่ท่านชื่นชอบกันทุกคนน่ะครับ แล้วบ้านน้อยดอทคอมจะสรรหาสาระดีๆเกี่ยวกับการเกษตรในแบบต่างๆมาให้ท่านได้อ่านกันอย่างต่อเนื่อง หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับ ขอบคุณครับ