หญ้าเนเปียร์ ขุมทรัพย์มหาศาลในการทำการเกษตรทุกรูปแบบ-วิธีการ ปลูกหญ้าเนเปียร์

83

อัพเดท 2 กุมภาพันธ์ 2017 by baannoi

หญ้าเนเปียร์,วิธีการปลูกหญ้าเนเปียร์

ลำต้นของหญ้าเนเปียร์ที่มีอายุ 5-6เดือน ลักษณะโดยรวมคล้ายๆกับต้นอ้อย

 

ในการทำการเกษตรทุกรูปแบบ ต้นทุนในเรื่องปุ๋ย,อาหารสัตว์จำเป็นมาก หากเราทำการเกษตรแบบลดต้นทุนของค่าใช้จ่ายของค่าอาหารสัตว์หรือปุ๋ยลงได้ กำไรที่เห็นก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นน่ะค่ะ และหญ้าก็จำเป็นในการเลี้ยงสัตว์และหญ้าที่ว่านั้นก็คือหญ้าเนเปียร์ หญ้าเนเปียร์หากปลูกไว้ใช้เองในไร่ในสวนของเราเองรับรองว่าเราเท่ากับมีขุมทรัพย์หรือทุนในการทำการเกษตรเพิ่มขึ้นเท่าตัว บ้านน้อยมีวิธีและเทคนิคในการปลูกหญ้าเนเปียร์แบบง่ายๆและขยายพันธ์ุไวโตเร็วมาฝากแฟนๆผู้ติดตามเว็บบ้านน้อยทุกท่านกันค่ะ

หญ้าถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการเลี้ยงสัตว์สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่ายทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นวัว,ควาย,ไก่,หมู ต่างๆหญ้าเนเปียร์มีประโยชน์และมีคุณค่าทางอาหารสัตว์สูง และที่สำคัญหญ้าเนเปียร์ปลูกและขยายพันธ์ุง่าย โตเร็ว จึงเหมาะมากในการปลูกไว้ใช้ในสวนในไร่ แถมบางพื้นที่ยังมีการปลูกเพื่อจำหน่ายก็ได้ราคาดีเช่นกัน ราคาตันล่ะ พันบาทขึ้นเชียวค่ะ เพราะเดียวนี้นอกจากจะนำหญ้าเนเปียร์มาเป็นอาหารให้กับสัตว์แล้ว ยังมีการพัฒนานำไปผลิตเป็นพลังงานต่างๆอีกด้วย

หญ้าเนเปียร์เป็นหญ้าที่เป็นอาหารสัตว์ที่นิยมปลูกกันมาก อย่างที่กล่าวมาค่ะว่าหญ้าเนเปียร์นั้นปลูกง่ายคำว่าหญ้าโดยปกติทั่วไปก็ชอบขึ้นเองโตไวอยุ่แล้วแต่ประโยชน์ของหญ้าแต่ละชนิดก็แตกต่างกันออกไป หญ้าเนเปียร์มีถิ่นกำเนิดมาจากแถบประเทศแอฟริกา และปัจจุบันได้มีการปลูกกันทั่วโลก ส่วนประเทศไทยของเรานั้นได้นำหญ้าเนเปียร์มาจาก ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย เริ่มเข้ามาในบ้านเราครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2472 ผู้ที่ได้นำหญ้าเนเปียร์มาปลูกในประเทศไทยของเรานั้นก็คือ นายอาร์ พี โจนส์ และต่อมา กรมปศุสัตว์ก็ได้นำพันธ์ุลูกผสมของหญ้าเนเปียร์แบบเมล็ดพันธ์ุ จากประเทศอินเดียเข้ามาปลูกเมื่อปี พ.ศ 2504-2507 และก็มีการเผยแพร่ปลูกต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบัน

หญ้าเนเปียร์ มีลักษณะลำต้นดูรวมๆจะคล้ายๆต้นอ้อย มีลักษณะใบเดี่ยวมีกาบใบหุ้มลำต้น มีขนเล็กๆปกคลุมและตรงรอยต่อระหว่างกาบใบกับแผ่นใบมีลิ้นใบ หญ้าเนเปียร์เป็นหญ้าที่มีลำต้นขนาดใหญ่ ที่ว่าหญ้าเนเปียร์ปลูกง่ายนั้นก็สืบเนื่องมาจาก หญ้าเนเปียร์มีลำต้นแตกเป็นกอหรือแตกต้นใหม่ได้เรื่อยๆ ลำต้นแข็งแรง เป็นข้อปล้องคล้ายๆกันกับต้นอ้อยดีๆนี่เอง

หญ้าเนเปียร์,วิธีการปลูกหญ้าเนเปียร์

ต้นอ่อนประมาณ 45 วันลักษณะใบเดี่ยว คล้ายใบต้นอ้อย

ประโยชน์และคุณสมบัติที่ดี ของหญ้าเนเปียร์

 • หลักๆก็ใช้เป็นอาหารสัตว์ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เหมาะสำหรับเป็นอาหารหยาบเลี้ยงสัตว์ เช่นโค(โคนม,โคเนื้อ,กระบือ)ไก่งวง,หมู สำหรับวัวหรือโคสามารถให้ได้แบบสดๆได้ หรือจะทำการหมักหญ้าเนเปียร์ก่อนก็ได้ สำหรับสัตว์ประเภทสัตว์ปีก ก็มีการสับหรือบดผสมกับหัวอาหารหรือรำ แล้วให้เป็นอาหารแก่ไก่หรือหมูได้เลย
 • ปัจจุบันมีการนำหญ้าเนเปียร์มาเป็นชีวะมวลสำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าอีกด้วย
 • ใช้หญ้าเนเปียร์เพื่อเป็นพืชคลุมดินรักษาหน้าดิน เพิ่มความชุ่มชื้นปราบวัชพืชและยังมีประโยชน์จากการรักษาหน้าดินจากการกัดกร่อนตามธรรมชาติ หรือความแห้งแล้งได้
 • ลำต้นสามารถนำไปจำหน่ายได้เพราะสามารถนำไปผลิดเป็นกระดาษได้ และสำหรับการเผาถ่านทั่วไปหญ้าเนเปียร์ก็สามารถนำไปสับไปอัดเป็นถ่านสำหรับหุงต้มได้เป็นอย่างดี
 • ไม่พบโรคและแมลงหรือศัตรูพืชทำลาย
 • เติบโตได้ดีทุกสภาพและพื้นที่
 • ทนต่อดินเปรี้ยวและดินเค็มได้ดี

เทคนิคและวิธีการปลูกหญ้าเนเปียร์โดยการใช้ท่อนพันธ์ุ

 • เตรียมแปลงหรือพื้นที่ที่จะปลูก โดยการไถ่ยกร่องกลบดินปรับหน้าดินให้ลึกประมาณ40ซม. ใส่แกลบหรือปุ๋ยหมักมูลสัตว์ต่างๆปรับพื้นที่เตรียมดินหรือตากดินก่อนปลูกประมาณ 1 อาทิตย์
 • หาท่อนพันธ์ุที่จะมาปลูก เลือกข้อปล้องที่สมบูรณ์ใช้ลำต้นที่มีอายุตั้งแต่ 4-5เดือนจนถึง1ปีขึ้นไป
  หญ้าเนเปียร์,วิธีการปลูกหญ้าเนเปียร์
 • ตัดท่อนพันธ์ุให้เป็นท่อนๆความยาวประมาณ 15-20เซนติเมตร หรือมีข้อหรือปล้อง2ข้อ ฟันให้ปลายทั้งสองด้านแหลมหรือแฉลบเพื่อง่ายต่อการปลูกลงดิน

หญ้าเนเปียร์,วิธีการปลูกหญ้าเนเปียร์

 • นำท่อนพันธ์ุที่ตัดแล้ว แช่น้ำ1คืนเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและง่ายแก่การแตกของรากของท่อนพันธ์ุ จะแช่เฉพาะส่วนปลายหรือแช่ทั้งท่อนพันธ์ุก็ได้ หากปลูกในพื้นที่กว้างหรือใหญ่มาก ก็นำไปแช่ในบ่อน้ำทั้งท่อนก่อนตัดก็ได้

หญ้าเนเปียร์,วิธีการปลูกหญ้าเนเปียร์

 • ระยะแถวหรือแนวการปลูกให้กะระยะแถวประมาณ 100-120 เซนติเมตรเพื่อง่ายต่อการเข้าไปเก็บเกี่ยวต่อไป
 • ปักท่อนพันธ์ุลงในแปลงปลูกที่เตรียมดินไว้แล้ว ปักในลักษณะเอียงไม่ต้องตั้งตรง ปักโดยให้ข้อหรือปล้องแรกที่ทำการแช่น้ำปักลงไปใต้ดินส่วนข้อที่2ให้อยู่เหนือดิน 

หญ้าเนเปียร์,วิธีปลูกหญ้าเนเปียร์

 • ปลูกเสร็จควรให้น้ำแก่ท่อนพันธ์ุให้เกิดความชุ่มชื้น และต่อไปหากปลูกในหน้าฝนก็สะดวกหน่อยเพราะได้น้ำฝนช่วยในการให้น้ำ แต่หากปลูกในหน้าแล้งก็ควรให้น้ำเพิ่มความชุ่มชื้นประมาณ 5-10 วัน/ครั้ง
 • ประมาณ 2-3 เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวมาเป็นอาหารสัตว์ได้แล้ว และการตัดครั้งต่อไปหรือให้เว้นระยะในการตัดให้ห่างกัน ประมาณ 1-2 เดือน หากต้องการหญ้าที่มีต้นอ่อนควรตัดในช่วง 1เดือนหรือเดือนครึ่ง

ประมาณ 15-20 วันก็แตกใบขึ้นมาแล้วค่ะ

วิธีการตัดทำได้หลายวิธี เช่นการใช้เคียว,พร้าที่มีด้ามยาวหรือเครื่องตัดหญ้าแบบเล็กที่สะพานข้างตัด และการตัดทุกครั้งให้เหลือท่อนหรือเหลือตอให้สูงจากพื้นประมาณ 10 เซนติเมตร เพื่อให้หญ้าได้แตกยอดและเจริญเติบโตต่อไป

จะเห็นได้ว่ามีวิธีการปลูกที่ไม่ยุ่งยาก หากแต่ว่าประโยชน์มากมายนัก จึงไม่แปลกที่ทุกสวนที่มีการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นวัว,ควาย, หรือหมู,ไก่ สัตว์ทุกชนิดสามารถใช้เลี้ยงเป็นอาหารสัตว์ได้ทุกชนิด ลดต้นทุนในการซื้อรำหรืออาหารเสริมต่างๆเพราะในหญ้าเนเปียร์มีคุณค่าทางอาหารเป็นอย่างมาก หากเกษตรกรท่านไหนยังไม่มีไว้ในไร่ในสวนก็ลองหาท่อนพันธ์ุมาปลูกไว้ ปลูกเล็กปลูกน้อยก็ค่อยๆขยายเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อยๆ ปลูกไว้ใช้กับสัตว์เลี้ยงของเราเองก็ได้ หรือหากต่อยอดปลูกเพื่อจำหน่ายก็ถือว่าคุ้มมาก ลงทุนน้อยแต่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดต่อเนื่องเพราะหญ้าเนเปียร์ยิ่งตัดยิ่งแตกหน่อขึ้นเรื่อยๆค่ะ การลงทุนทุกอย่างหากเราลดค่าใช้ในการใช้ต้นทุนได้ เราก็จะได้ผลกำไรเพิ่มขึ้นแล้วเมื่อเห็นกำไรที่เพิ่มมากขึ้นเราก็จะมีกำลังใจในการทำงานเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว บ้านน้อยหวังว่าบทความนี้คงเป็นประโยชน์ต่อผู้ติดตามอ่านเว็บบ้านน้อยดอทคอมทุกท่านไม่มากก็น้อยน่ะค่ะ ติดตามเคล็ดลับและเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการเกษตรได้ทุกชนิดที่นี่ baannoi.com

 

ขอบคุณข้อมูลและเทคนิคดีๆ จาก : บ้านสวนลุงแผน