เปิดศูนย์เรียนรู้กัญชาต้นแบบ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

40

วันเสาร์ ที่11 ธันวาคม 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เป็นประทานเปิดงาน Kick off กัญชาริมฝั่งโขง เปิดศูนย์เรียนรู้กัญชาต้นแบบ แบบครบวงจร ณ.ตลาดพูนสุข อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ในโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

[adinserter block=”2″]

ศูนย์เรียนรู้กัญชาต้นแบบ แบบครบวงจร ณ.ตลาดพูนสุข อำเภอศรีสงคราม ซึ่งเปิดเป็นศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวและเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกัญชาแบบครบวงจรที่ใหญที่สุดของจังหวัดนครพนม โดยความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพร บ้านปากอูน333 ในโครงการปลูกกัญญาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

[adinserter block=”2″]

วัตถุประสงค์เพื่อจัดส่งวัตถุดิบกัญชาให้กับกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชา ให้บริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยของสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ

ณ.ศูนย์เรียนรู้กัญชาต้นแบบ ที่อำเภอศรีสงครามนี้ ได้มีการปลูกแบบ 3 รูปแบบ ได้แก่ 

โรงเรือนระบบ Evap จำนวน 500 ต้น

โรงเรือนระบบกรีนเฮ้าส์ จำนวน 2 โรงเรือน รวม 500 ต้น

ระบบปลูกกลางแจ้ง จำนวน 500 ต้น 

รวมทั้งโครงการปลูกกัญชาเพื่อเรียนรู้และศึกษา เป็นจำนวน 1500 ต้น ทั้งนี้ทั้งนั้น เพื่อเปรียบเทียบทั้ง3ระบบ ว่าระบบไหนจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด หากประชาชนท่านไหนสนใจเรียนรู้ และต้องการข้อมูลเพื่อศึกษา สามารถเข้ามาขอความรู้และข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลโครงการได้ ที่ตลาดพูนสุข อำเภอศรีสงคราม จ.นครพนม