งานประเพณีไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อำเภอศรีสงคราม วันที่ 6 ธ.ค. 65 ( ศาลปู่ตา )

117

งานประเพณีไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อำเภอศรีสงคราม วันที่ 6 ธ.ค. 65 ( ศาลปู่ตา )

งานประเพณีไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (ศาลปู่ตา) อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม งานไหว้ปู่ตา วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2565 ( ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1 ) กราบไหว้ปู่ตา เพื่อเป็นสิริมงคล ให้อยู่เย็นเป็นสุขกันทั่วหน้าทั่วตาแล้ว ก็เชิญเที่ยวชมงานมหรสพ ฟรีตลอดงาน

ก่อนจะถึงวันงาน ประเพณีไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำลศรีสงคราม กำนันอำเภอศรีสงคราม ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ตลอดจน ชาวบ้าน ต่างพากัน จัดเตรียมสถานที่ ทำความสะอาดบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง หรือ ที่เราเรียกกันมาติดปากว่า ศาลปู่ตา ต่างคนต่างทำด้วยใจ อย่างมีความสุข เพราะปู่ตา เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวอำเภอศรีสงครามมาช้านาน

ส่วนวันนี้ วันที่ 4 ธันวาคม 2565 นายกเทศบาลตำบลศรีสงคราม นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ ร่วมด้วยสมาชิกเทศบาล กำนันอำเภอศรีสงคราม ผู้ใหญ่บ้าน และ ชาวบ้าน ได้จัดงานบายศรีสู่ขวัญ ให้คนเฒ่าคนแก่ ก่อนถึงวันงาน เพื่อรับศีลรับพร จากผู้เฒ่าผู้แก่ คนแก่เมื่อลูกหลานผูกแขนเรียกขวัญให้ ก็ต่างให้ศีลให้พร ลูกหลาน ยิ้มแย้มแจ่มใสไปตามๆกัน

รวมภาพงานบายศรีสู่ขวัญก่อนงานปู่ตา < คลิ๊กที่นี่

รวมภาพงานบายศรีสู่ขวัญก่อนงานปู่ตา < คลิ๊กที่นี่

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอำเภอศรีสงคราม(ศาลปู่ตา) ตั้งอยู่ บ้านปากอูน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ศาลปู่ตา เป็นสถานที่เคารพสักการะนับถือ เป็นศูนย์รวมและยึดเหนี่ยวจิตใจ ของชาวอำเภอศรีสงคราม ความเป็นมาของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอำเภอศรีสงคราม(ศาลปู่ตา) เริ่มจากราษฎรชาวไทโส้ ไทญ้อ ไทลาว ไทกะเลิง และไทแสก ได้รวมตัวกันอพยพมาอาศัยอยู่ใกล้ๆบริเวณแม่น้ำอูน ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ และได้ก่อตั้งศาลปู่ตาขึ้นมา เมื่อประมาณ 80 ปีก่อน โดยได้จัดตั้งเป็นศาลพระภูมิเอาไว้ให้ชาวบ้านได้กราบไหว้บูชา ต่อมาเมื่อบ้านเมืองมีความเจริญขึ้น ลูกหลาน เหลน ของผู้อพยพได้ปรับปรุงเป็น ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอำเภอศรีสงคราม หรือชาวบ้านเรียกว่าศาลปู่ตามาจนถึงทุกวันนี้ และในเดือนธันวาคมของทุกปีจะมีพิธีไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง มีหัวหมู เหล้าไห ไก่ตัว ผลไม้ต่างๆตลอดจนการรำบวงสรวง มีการคบงันตามประเพณีตลอดคืน

ภาพบรรยากาศ งานประเพณีไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (ศาลปู่ตา) ประจำปี 2565 < คลิ๊กที่นี่

ภาพบรรยากาศ งานประเพณีไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (ศาลปู่ตา) ประจำปี 2565 < คลิ๊กที่นี่

ภาพบรรยากาศ งานประเพณีไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (ศาลปู่ตา) ประจำปี 2565 < คลิ๊กที่นี่

ภาพบรรยากาศ งานประเพณีไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (ศาลปู่ตา) ประจำปี 2565 < คลิ๊กที่นี่

กำหนดการ งานประเพณีไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (ศาลปู่ตา) ประจำปี 2565 วันอังคาร ที่6 ธันวาคม 2565
เวลา 06.30 น. : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกัน ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง บ้านปากอูน หมู่ 4 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

เวลา 07.30 น. : พิธีไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ประกอบพิธีโดยผู้นำพิธีกรรม

เวลา 08.00 น. : พิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ โดย นายจตุรงค์ วงศ์วันดี กำนันตำบลศรีสงคราม

ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน โดย นายอำเภอศรีสงคราม

เวลา 08.30 น. การรำบวงสรวงศาลเข้าพ่อหลักเมือง และ การแสดงในพิธีเปิดงาน

เวลา 10.00 น. ชาวบ้านร่วมกราบไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง กราบขอพร บอกกล่าวปู่ตาตามความเชื่อและศรัทรา

เวลา 19.00 น. พิธีเปิดงานภาคค่ำ

เวลา 19.30 น. มหรสพคบงันตามประเพณี

เป็นที่รู้ๆกันว่า ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง หรือ ปู่ตา นั้น เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวอำเภอศรีสงคราม ไม่ว่าจะเป็นการขอ ให้สุขภาพแข็งแรง ขอให้เดินทางปลอดภัย ลูกหลานคนไหนจะเดินทางไปทำงาน พ่อแม่ก็ไปขอบนบานกับปู่ตา ลูกหลานจะไปสอบ หรือ ติดต่องาน อะไรต่างๆ ก็ล้วนแล้วแต่มาขอให้ปู่ตาช่วยเหลือ คำว่า “เหล้าไหไก่ตัว” จึงเป็นคำที่ทุกคนจำได้ดี บ้านน้อยก็เคยไปขอปู่ตาเหมือนกันค่ะ ใครอยู่ใกล้ก็เชิญชวนมาสักการะบูชา กราบไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง หรือปู่ตา ร่วมกันนะคะ 1 ปี มี 1 ครั้ง กราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง และก็ทำให้ผู้เฒ่าผู้แก่ยิ้มได้ ได้รับพรจากคนแก่ อิ่มใจนักแล สาธุ